Bændafréttir

Verðlækkun á Yara áburði

Yara birti verðskrá 12. desember s.l. Frá þeim tíma hefur köfnunarefnisáburður lækkað á erlendum mörkuðum. SS vill koma ávinningi af lækkun köfnunarefnis til bænda og gefur út nýja verðskrá á Yara áburði 2023. Umtalsverð verðlækkun Verðlækkun frá verðskrá 12. desember...

Greiðsla á 5% viðbót á afurðainnlegg ársins 2022 komin til bænda

Í dag greiddi SS 5% viðbót á allt afurðainnlegg ársins 2022. Greiðslan var 106,6 m.kr. fyrir utan virðisaukaskatt. Einnig var greidd 30 kr/kg viðbótargreiðsla á stórgripainnlegg september - desember 2022. Eingreiðsla, 30 kr/kg, vegna stórgripainnleggs janúar – ágúst...

SS greiðir 5% viðbót á allt afurðainnlegg ársins 2022

Stjórn SS hefur ákveðið að greiða 5% viðbót á allt afurðainnlegg ársins 2022 þann 20. janúar 2023. Greiðslan er áætluð rúmar 106 m.kr. fyrir utan virðisaukaskatt. Viðbótargreiðslan er því hrein viðbót við heildarafurðaverð ársins 2022 að meðtaldri 30 kr/kg eingreiðslu...

Fréttabréf SS – 3. tbl. 2022

Búið er að greiða kr. 30 viðbótina á innlegg janúar - ágúst.   Viðbótin á sauðfjárinnlegg haustsins verður greidd 25. nóvember næstkomandi og viðbót á stórgripainnlegg september - desember verður greidd 20. janúar. Þetta fréttabréf er öðru fremur helgað nýliðinni...

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2023

Áætlað er að hefja sauðfjárslárun þriðjudaginn 6. september 2023 og ljúka slátrun 31. október. Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og...

Fréttabréf SS – 2. tbl. 2022

SS birti verðskrá kindakjöts 14, júní. Það á eftir að koma í ljós hvert endanlegt innleggsverð verður í haust en stefna SS er að greiða samkeppnishæft verð og skila hluta af rekstrarhagnaði sem viðbót á afurðaverð. Óvissa er á mörkuðum fyrir áburð og aðstæður gætu enn...

Afurðaverðskrá sauðfjár 2022

SS hefur ákveðið að hækka meðalverð samkvæmt verðskrá fyrir innlagt dilkakjöt um 23% frá fyrra ári og á fullorðnu um 12% miðað við flokkun á innleggi síðast liðið haust. Yfirborganir í upphafi og lok sláturtíðar vega 3,2% á heildarinnlegg dilka. Að þessum yfirborgunum...

Breyting á afurðaverði nautgripa frá 30. maí 2022

Góðan dag Ný verðskrá SS fyrir innlagða nautgripi tekur gildi í dag 30.maí. Aukinn er verðmunur á betri flokkum og þeim lakari bæði með tilliti til holdfyllingar og þyngdar og þá horft til hagsmuna þeirra sem ala góð ungneyti til slátrunar. M.v. heildarslátrun SS á...

Breyting á afurðaverði nautgripa frá 2. maí 2022

Góðan dag SS gerir breytingu á afurðarverði nautgripa frá og með 2.maí nk. Hækkun á grunnverði í öllum flokkum um 4% að undanskildum breytingum á verðhlutfalli í þessum flokkum hér að neðan UN<200  úr 88% i 86%  sem gerir 2% hækkun UN 200-260  úr 98% í 97% sem...

Niðurstöður aðalfundar 18. mars 2022

Niðurstöður aðalfundar Sláturfélags Suðurlands svf.  Hér á PDF formi Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands var haldinn föstudaginn 18. mars 2022 kl. 15:00 að Goðalandi, Fljótshlíð. 1. Ársreikningur Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2021. 2. Tillaga...

Fréttabréf SS – 1. tbl. 2022

Afkoma SS var góð á árinu 2021 en móðurfélagið skilaði sinni bestu afkomu í 115 ára sögu félagsins. Starfsmönnum, bændum og viðskiptavinum er þakkaður góður árangur. Fjárhagsstaða SS er góð, en stefna félagsins er að miðla hluta af afkomu til félagsmanna. Í janúar...

Breyting á afurðaverði nautgripa

Sláturfélag Suðurlands gerir breytingar á afurðarverði nautgripa sem taka gildi mánudaginn 28.febrúar nk Helstu breytingar frá núgildandi verðskrá eru: Ungneyti >260 kg eru hækkuð um ca 4%, undantekning er að O- hækkar um 2% en ekki 4% Ungneyti <200 kg og...

Dagskrá aðalfundar 18. mars 2022

Auglýsing aðalfundar SS Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund pdf. formi Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 18. mars 2022 á Goðalandi Fljótshlíð og hefst kl. 15:00. Dagskrá: 1. Setning aðalfundar, kosning starfsmanna fundarins og könnun á...

Dagatal deildafunda 2022

Hér er að finna upplýsingar um hvenær og hvar deildafundir verða haldnir á árinu 2022 Uppfært dagatal vegna veðurs 25. febrúar 2022.  

SS greiðir 5% viðbót á allt afurðainnlegg ársins 2021

Stjórn SS hefur ákveðið í ljósi mikilla hækkana á rekstrarvörum bænda að greiða 5% viðbót á allt afurðainnlegg ársins 2021 og mæta þannig hluta þess kostnaðarauka sem bændur eru að verða fyrir. Í heild verða um 83 m.kr. greiddar til bænda með þessum hætti í byrjun...

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2022

Áætlað er að hefja sauðfjárslárun þriðjudaginn 6. september 2022 og ljúka slátrun 3. nóvember. Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og...

Fréttabréf SS – 5. tbl. 2021

Í fréttabréfinu er fjallað um hvort SS eigi að byggja nýtt stórgripasláturhús en stórgripasláturhúsið á Selfossi er komið til ára sinna. Sauðfjársláturtíð er lokið og gekk áfallalaust fyrir sig þrátt fyrir erfiðar aðstæður. Starfsmenn félagsins á Selfossi ásamt öðrum...

Hryggur sagaður í kótilettur

Vegna umræðu um hvað séu kótilettur og hvað ekki er rétt að sýna sögun hjá SS á hryggjum fyrir pakkningu með kótilettum sem komið hefur til umræðu. Skv. Kjötbókinni þá er hryggur skilgreindur með eftirfarandi hætti. „Lambahryggur fæst með sögun úr miðjum skrokk....

Dýravelferð / óhrein sláturdýr

Ágæti viðtakandi Eins og kunnugt er sendi SS út bréf í maí 2020 vegna óhreinna sláturdýra. Þar var boðuð verðskerðing á þeim gripum sem koma skítugir til sláturhúss. Við höfum leitað allra leiða til að forðast þess að henda þurfi gripum sem falla í flokk 2 og 3. Það...

Fréttabréf SS – 4. tbl. 2021

Í fréttabréfinu er fjallað um afkomu SS á fyrri árshelmingi en afkoma samstæðunnar batnaði mikið frá fyrra ári. Í september var endanlega lokið við endurfjármögnun SS móðurfélags en tekin voru ný lán að fjárhæð 1,7 milljarður og öll eldri lán greidd upp....

SS hækkar afurðaverð sauðfjár

Eins og fram hefur komið birti SS fyrst afurðafyrirtækja verðskrá fyrir innlagt sauðfé í haust. Á stjórnarfundi í dag var ákveðið að hækka verðskrána um 2% ásamt því að hækka aukalega innlegg í viku 37 um 2% með því að álag þeirrar vikur er hækkað úr 9% í 11%. Eins og...

Breyting á afurðarverði ungneytakjöts

SS hefur ákveðið að gera breytingar á afurðarverði ungneytakjöts. Það er mikilvægt að verðlagning hvetji til framleiðslu á gæðakjöti til að innlend framleiðsla standist samanburð við aukinn innflutning. Í því skyni eru eftirfarandi breytingar gerðar. Ungneyti í betri...

Afurðaverðskrá sauðfjár 2021

SS hefur ákveðið að hækka meðalverð fyrir innlagt dilkakjöt um 6% frá fyrra ári. Samhliða eru gerðar nokkrar breytingar á verðhlutföllum eins og kynnt var í nýlegu fréttabréfi. Af þessu leiðir að sumir flokkar hækka um meira en 6% en aðrir minna og í tilfelli lökustu...

Fréttabréf SS – 3. tbl. 2021

Að þessu sinni er umfjöllun um sölumál nautakjöts en unnið er að því að auka sölu til að draga úr biðlistum eftir slátrun.  Kynnig er á breyttum verðhlutföllum á EUROP matkerfinu fyrir dilka til að samræma betur verðhlurföll og mat á verðmætum einstakra flokka. Ekki...

Fréttabréf SS – 2. tbl. 2021

Umfjöllun er að þessu sinni um skipulagningu sauðfjárslátrunar en Sverrir Gíslason, Kirkjubæjarklaustri II hefur tekið að sér að skipuleggja sauðfjárinnlegg í haust. Einnig er velt upp hvort verðhlutföll dilka í EUROP matskerfinu séu að hvetja nægjanlega til...

Fréttabréf SS – 1. tbl. 2021

Fréttabréf SS er endurvakið á nýju formi og er nú rafrænt í samræmi við umhverfisstefnu félagsins. Í fréttabréfinu verður miðlað upplýsingum um starfsemi félagsins og stöðuna á kjötmarkaði. Að þessu sinni er umfjöllun um kostnað afurðastöðva, afurðaverð og mikilvægi...

Niðurstöður aðalfundar 19. mars 2021

Niðurstöður aðalfundar Sláturfélags Suðurlands svf.  Hér á PDF formi Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands var haldinn föstudaginn 19. mars 2021 kl. 15:00 að Goðalandi, Fljótshlíð. 1. Ársreikningur Aðalfundur samþykkti ársreikning félagsins vegna ársins 2020. 2. Tillaga...

Tillaga fyrir aðalfund Sláturfélags Suðurlands svf. 19. mars 2021.

Eftirfarandi tillaga hefur borist stjórn Sláturfélags Suðurlands: Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands haldinn á Goðalandi í Fljótshlíð 19. mars 2021, samþykkir að stjórn Sláturfélags Suðurlands láti vinna skýrslu þar sem þróun sölu einstakra kjöttegunda í gegnum...

Dagskrá aðalfundar 19. mars 2021

Auglýsing aðalfundar SS Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund á pdf. formi Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 19. mars 2021 á Goðalandi Fljótshlíð og hefst kl. 15:00. Dagskrá: 1. Setning aðalfundar, kosning starfsmanna fundarins og könnun...

Verðhlutföll og sláturáætlun 2021

Áætlað er að hefja sauðfjárslárun þriðjudaginn 7. september 2021 og ljúka slátrun 4. nóvember. Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og...

Dagatal deildarfunda 2021

Hér er að finna upplýsingar um hvenær og hvar deildarfundir verða haldnir á árinu 2021. Athugið að fréttin er uppfærð 23. febrúar 2021. Athugið að taka þarf tillit til gildandi sóttvarnarreglna vegna Covid-19 á deildarfundum.

Breyting á verðskrá nautgripa

Vegna birgðasöfnunar og versnandi stöðu á kjötmarkaði lækkar innleggsverð nautgripa frá og með 18. janúar næstkomandi. Allir flokkar nema ungkálfar lækka um 5% og gripir sem eru undir 200 kg lækka um 3-5% umfram almennu lækkunina. Ungkálfar eru hækkaðir um 10% til að...

Deildarstjórafundi í desember aflýst

Þar sem nú liggur fyrir að enn verða áfram í gildi miklar takmarkanir á fundarhöldum og öðrum samkomum vegna áhrifa af COVID-19 verður ekki hjá því komist að aflýsa deildarstjórafundi þetta árið. Stjórn og starfsmenn félagsins þakka deildarstjórum gott samstarf á...

Innflutningur SS á kjöti

Vegna umræðu um innflutning á kjöti er rétt að árétta að SS flytur ekki inn neitt annað kjöt en svínakjöt, sem félagið hefur skort, einkum svínasíður. Innflutt svínakjöt er selt undir vörumerkinu Búrfell. Allar vörur sem seldar eru undir vörumerki SS eru eingöngu úr...