Nautgripir – afurðaverð

Nautgripir – afurðaverð skv. nýju EUROP kjötmati

Verðskrá gildir frá 25. mars 2019. Með fyrirvara um prentvillur.  Breytingar frá fyrri verðskrá eru þær að verð er hækkað fyrir fituflokka 3 og 3+ og fyrir flokka O og O+ í ungneytum.  Þyngdarflokkum ungra kúa er fækkað í tvo.

Fjárhæðir án vsk. Húðir og innmatur er innifalið í kjötverði og gengur upp í hluta sláturkostnaðar ef um heimtöku er að ræða.

Greiðslutími :  Nautgripir staðgreiddir föstudag eftir innleggsviku.

Flutningsgjald : Innheimt er flutningsgjald að sláturhúsi 20 kr/kg. Lágmarksgjald m.v. 100 kg og hámarksgjald m.v. 2.000 kg.

Heimtaka : Heimtökugjald á nautgripum er 150 kr/kg. Einnig í boði úrbeining og pökkun á 200 kr/kg.

Móttökugjald : Nautgripir 850 kr/stk.

A-stofnsjóður Í A-stofnsjóð er innheimt 0,6% af andvirði afurða. A-stofnsjóðsinneign er eign félagsmanns og fellur til útborgunar í samræmi við ákvæði samþykkta félagsins.

Verðskerðing 5% á gripum sem hafa hærra pH gildi en 6,0 við mælingu í kjötsal daginn eftir slátrun.

Ungneyti – verðtafla

Ungar kýr – verðtafla

Kýr – verðtafla

Naut – verðtafla

Kálfar – verðtafla