Sauðfé afurðaverð

Sauðfjárslátrun haustið 2022

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust þriðjudaginn 6. september 2022 og ljúka slátrun 3. nóvember.

Verðskrá kindakjöts haust 2022 – 14. júní 2022

Meðalverð samkvæmt verðskrá fyrir innlagt dilkakjöt hækkar um 23% frá fyrra ári og á fullorðnu um 12% miðað við flokkun á innleggi síðast liðið haust. Yfirborganir í upphafi og lok sláturtíðar vega 3,2% á heildarinnlegg dilka. Að þessum yfirborgunum meðtöldum þá mun SS greiða að meðaltali 661 kr/kg fyrir innlagt dilkakjöt í haust. Eins og áður eru töluverðar yfirborganir í upphafi sláturtíðar.

Greiðslutími: Innlegg staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2022

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Sláturpantanir og nánari upplýsingar í síma 480 4100 og á slatrun@ss.is

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er þrískipt. Fyrir magn sem er 15 stk eða minna á innleggjanda er gjaldið 4.500 kr/stk en á það magn sem er frá 16 – 80 stk er gjaldið 5.800 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 3.900 kr/stk og hins vegar 5.200 kr/stk á magn 15 – 80 stk. Fyrir magn umfram 80 stk reiknast verktakagjald sem fer eftir fjölda og þyngd. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 4.900 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 950 kr/stk.

Vinsamlega athugið að fullorðnir hrútar verða aðeins teknir til slátrunar þá daga sem sláturtími er laus. Heimtökugjald á hrútum er 6.200 kr/stk.  Ef þeir eru ekki teknir heim þá reiknast urðunargjald 7000 kr/stk.

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 100 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Hvorki gærur né slátur fylgir heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.