Sauðfé afurðaverð

Sauðfjárslátrun haustið 2021

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust þriðjudaginn 7. september 2021 og ljúka slátrun 4. nóvember.

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2021

———————————————————————————————————————————–

Sauðfjárslátrun haustið 2020

Sauðfjárslátrun hefst föstudaginn 4. september 2020 og lýkur föstudaginn 6. nóvember.

Engin þjónustuslátrun verður eftir samfellda sláturtíð.

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2020

Verðskrá kindakjöts 9. september 2020

Greiðslutími: Innlegg staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

 

Aðgerðir vegna Kórónuveirusjá hér

Sláturpantanir og nánari upplýsingar í síma 480 4100 og á slatrun@ss.is

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað 2020

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er tvískipt. Fyrir magn sem er minna en 16 stk á innleggjanda er gjaldið 4000 kr/stk en á það magn sem er frá 16 – 80 stk er gjaldið 5150 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 3450 kr/stk og hins vegar 4600 kr/stk á magn umfram 16 – 80 stk. Fyrir magn umfram 80 stk reiknast verktakagjald sem fer eftir fjölda og þyngd. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 4400 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 820 kr/stk.

Vinsamlega athugið að fullorðnir hrútar verða aðeins teknir til slátrunar þá daga sem sláturtími er laus. Í boði er að taka þá heim gegn 5500 kr/stk heimtökugjaldi. Ef þeir eru ekki teknir heim þá reiknast slátur- og urðunargjald 7000 kr/stk.

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 80 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Slátur fylgir ekki heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.

Bændum stendur til boða að kaupa frosið dilkakjöt með afslætti í sláturtíð en ekki er um að ræða heimtöku á innleggi viðkomandi bónda.