Sauðfé afurðaverð

Sauðfjárslátrun haustið 2022

Áætlað er að hefja sauðfjárslárun þriðjudaginn 6. september 2022 og ljúka slátrun 3. nóvember.

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins. Breytingar eru þær helstar að yfirborgun fyrstu sláturviku er hækkuð um 1%, yfirborgun annarrar sláturviku er lækkuð um 1% og yfirborgun þriðju sláturviku er hækkuð um 2%.

Vegna mikillar verðhækkunar á áburði er líklegt að nokkur fjöldi bænda vilji flýta slátrun.

Það er mikilvægt fyrir bændur og félagið að átta sig á breytingum sem gætu orðið. Í því skyni verður óskað eftir sláturpöntunum miklu fyrr en verið hefur og reiknað með að senda í byrjun júní bréf til bænda til að fá sláturpantanir nálægt miðjum júní. Bændur verða að vita í tíma hvort þeir koma fé að þær vikur sem óskað er eftir og félagið verður að geta brugðist við eins og hægt er.

Ef mikil breyting verður á dreifingu sláturpantana verður að áskilja rétt til að breyta yfirborgunum vikna til að jafna aðsókn.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2022

——————————————————————————————————————————————–

Sauðfjárslátrun haustið 2021

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust þriðjudaginn 7. september 2021 og ljúka slátrun 4. nóvember.

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2021

Verðskrá kindakjöts haust 2021 – 26. ágúst 2021

Greiðslutími: Innlegg staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

 

Aðgerðir vegna Kórónuveirusjá hér

Sláturpantanir og nánari upplýsingar í síma 480 4100 og á slatrun@ss.is

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er þrískipt. Fyrir magn sem er 15 stk eða minna á innleggjanda er gjaldið 4200 kr/stk en á það magn sem er frá 16 – 80 stk er gjaldið 5400 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 3600 kr/stk og hins vegar 4800 kr/stk á magn 15 – 80 stk. Fyrir magn umfram 80 stk reiknast verktakagjald sem fer eftir fjölda og þyngd. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 4600 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 860 kr/stk.

Vinsamlega athugið að fullorðnir hrútar verða aðeins teknir til slátrunar þá daga sem sláturtími er laus. Í boði er að taka þá heim gegn 5800 kr/stk heimtökugjaldi. Ef þeir eru ekki teknir heim þá reiknast urðunargjald 7000 kr/stk.

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 90 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Slátur fylgir ekki heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.

Bændum stendur til boða að kaupa frosið dilkakjöt með afslætti í sláturtíð en ekki er um að ræða heimtöku á innleggi viðkomandi bónda.