Sauðfé afurðaverð

Sauðfjárslátrun haustið 2023

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust miðvikudaginn 6. september 2023 og ljúka slátrun þriðjudaginn 31. október.

Verðskrá kindakjöts haust 2023 – 24. ágúst 2023

Nú liggur fyrir uppfærð verðskrá fyrir sauðfé. SS hefur ákveðið að hækka verðskrá fyrir innlagt dilkakjöt frá áður útgefnni verðskrá frá 6. júní.

Töluverðar yfirborganir eru í upphafi sláturtíðar en til að mynda er nú 17% yfirborgun í fyrstu sláturviku.

Greidd verður 5% viðbót á afurðaverð sauðfjár vegna innleggs á árinu 2023 föstudaginn 19. janúar 2024.

Greiðslutími: Innlegg staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

Sláturpantanir og nánari upplýsingar í síma 480 4100 og á slatrun@ss.is

 

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er þrískipt. Fyrir magn sem er 15 stk eða minna á innleggjanda er gjaldið 4.950 kr/stk en á það magn sem er frá 16 – 80 stk er gjaldið 6.380 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 4.290 kr/stk og hins vegar 5.720 kr/stk á magn 15 – 80 stk.  Heimtaka á fullorðnu fé kostar 5.390 kr/stk. fyrir allt að 15 stk en 7.000 kr/stk á magn 15-80 stk.  Fyrir magn umfram 80 stk. reiknast verktakagjald sem fer eftir fjölda og þyngd.  Fínsögun kostar aukalega 1.050 kr/stk.

Vinsamlega athugið að fullorðnir hrútar verða aðeins teknir til slátrunar þá daga sem sláturtími er laus. Heimtökugjald á hrútum er 6.800 kr/stk.  Ef þeir eru ekki teknir heim þá reiknast urðunargjald 7.700 kr/stk.

Veturgamlir hrútar falla í hrútaflokk eftir 10. október og eru ekki heldur teknir til innleggs en heimtaka á báðum er sjálfsögð.

Vinsamlega athugið einnig að ef leggja á inn sauði (veturgamla og eldri) þá verður að fylgja þeim vottorð frá dýralækni um geldingu sem verður að fara fram a.m.k. tveimur mánuðum fyrir slátrun.

Sjá nánar yfirlit um heimtöku í eftirfarandi töflu:

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 110 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Hvorki gærur né slátur fylgir heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.

Bændum stendur til boða að kaupa frosið dilkakjöt með afslætti í sláturtíð en ekki er um að ræða heimtöku á innleggi viðkomandi bónda.