Sauðfé afurðaverð

Sauðfjárslátrun haustið 2023

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust miðvikudaginn 6. september 2023 og ljúka slátrun þriðjudaginn 31. október.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2023.

———————————————————————————————————-

Sauðfjárslátrun haustið 2022

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun í haust þriðjudaginn 6. september 2022 og ljúka slátrun 3. nóvember.

Verðskrá kindakjöts haust 2022 – 24. ágúst 2022

Nú liggur fyrir endurskoðuð verðskrá fyrir sauðfé. Meðalverð fyrir dilkakjöt með yfirborgunum er áætlað um 718 kr/kg eftir þessa breytingu. Að teknu tilliti til 30 kr/kg eingreiðslu er meðalverð áætlað um 748 kr/kg. Meðalhækkun verðskrár frá fyrra hausti verður 33,7% með þessari breytingu. Eins og áður eru töluverðar yfirborganir í upphafi sláturtíðar og í síðustu sláturviku í byrjun nóvember.

Greidd verður 30 kr/kg eingreiðsla sem viðbót á afurðaverð sauðfjár vegna innleggs á árinu 2022. Eingreiðsla á sauðfjárinnlegg greidd föstudaginn 25. nóvember 2022.

Greiðslutími: Innlegg staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2022

Taflan sýnir eingöngu verðhlutföll milli sláturvikna en ekki verðið sjálft. Verðhlutföll hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Sláturpantanir og nánari upplýsingar í síma 480 4100 og á slatrun@ss.is

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er þrískipt. Fyrir magn sem er 15 stk eða minna á innleggjanda er gjaldið 4.500 kr/stk en á það magn sem er frá 16 – 80 stk er gjaldið 5.800 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 3.900 kr/stk og hins vegar 5.200 kr/stk á magn 15 – 80 stk. Fyrir magn umfram 80 stk reiknast verktakagjald sem fer eftir fjölda og þyngd. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 4.900 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 950 kr/stk.

Vinsamlega athugið að fullorðnir hrútar verða aðeins teknir til slátrunar þá daga sem sláturtími er laus. Heimtökugjald á hrútum er 6.200 kr/stk.  Ef þeir eru ekki teknir heim þá reiknast urðunargjald 7000 kr/stk.

Vinsamlega athugið að hrútlömb falla í hrútaflokk eftir 31. október og eru ekki tekin til innleggs. Veturgamlir hrútar falla í hrútaflokk eftir 10. október og eru ekki heldur teknir til innleggs en heimtaka á báðum er sjálfsögð.

Vinsamlega athugið einnig að ef leggja á inn sauði (veturgamla og eldri) þá verður að fylgja þeim vottorð frá dýralækni um geldingu sem verður að fara fram a.m.k. tveimur mánuðum fyrir slátrun.

Sjá nánar yfirlit um heimtöku í eftirfarandi töflu:

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 100 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Hvorki gærur né slátur fylgir heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.