Vegna yfirstandandi eldgoss í Grímsvötnum og öskufalls á Suðurlandi er vert að eftirfarandi komi fram:

Húsnæði okkar á Hvolsvelli er sérhannað til matvælaframleiðslu og sem slíkt tekið út og samþykkt af heilbrigðiseftirliti og öðrum til þess bærum yfirvöldum.  Þetta felur í sér að húsnæðið er sérstaklega þétt og varið fyrir óhreinindum, þ.m.t. ryki og meindýrum.  Húsnæðið á Selfossi er eldra, en stenst eigi að síður ítrustu kröfur innlendra og erlendra eftirlitsaðila.  Innra gæðaeftirlit beggja stöðva tekur einnig á þessum þáttum og er það eftirlit hluti af daglegri starfsemi.

Hugur starfsfólks SS er hjá íbúum á hamfarasvæðinu, bændum og félagsmönnum Sláturfélagsins sem nú takast á við erfiðar aðstæður.  Við sendum þeim hlýjar kveðjur með ósk um bjartari og betri tíma.

Inntök á loftræstikerfi verksmiðjunnar á Hvolsvelli eru búin síum sem taka smæstu agnir.  Auk þess er loftræstikerfið keyrt þannig að yfirþrýstingur myndast í húsinu, sem gerir það að verkum að ryk og óhreinindi leita síður inn í húsið. 

Neysluvatn á Hvolsvelli kemur úr uppsprettum djúpt úr jörðu og engin hætta á að það spillist vegna öskufalls.  Það sama á við um Selfoss, en þar kemur vatnið úr lokuðum vatnslindum.

Við erum reynslunni ríkari eftir gosið í Eyfjallajökli á síðasta ári og ekkert sem bendir til að núverandi aðstæður valdi okkur vandræðum í framleiðslunni.  Deildir eru keyrðar með eðlilegum hætti, engin rýming í gangi og starfsfólk kemst til og frá vinnu. 

Vöruflutningar að og frá verksmiðjunni eru greiðir og skv. áætlun.