Sauðfjárinnlegg haustið 2020

Áætlað er að hefja sauðfjárslátrun föstudaginn 4. september 2020. og ljúka slátrun miðvikudaginn 4. nóvember.  Sláturtíð verður stytt um tvo daga frá 2019.  Engin þjónustuslátrun verður eftir samfellda sláturtíð.

Einnig liggja verðhlutföll milli sláturvikna fyrir en þau hjálpa bændum til að meta hvenær hagkvæmast er að slátra eftir aðstæðum hvers og eins.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2020.

 

Sauðfjárinnlegg haustið 2019

Sláturpantanir berist með tölvupósti á  sindrig@ss.is .

Eftirfarandi er yfirlit um sláturtíma og yfirborgani. Stefna SS er að greiða samkeppnishæft afurðaverð og er vel gengur að miðla hluta af rekstrarafgangi til bænda í formi viðbótar á afurðaverð.

Verðhlutföll og sláturáætlun sauðfjár 2019

Verðskrá kindakjöts fyrir árið 2019 – útg. 25. júní 2019

Greiðslutími: Innlegg verður staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald sbr. neðangreint. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Heimtökublað 2019

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að taka heim skrokka eftir númerum. Ef bændur vilja taka valda gripi heim þarf að merkja þá á haus fyrir flutning í sláturhús.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er tvískipt. Fyrir magn sem er minna en 15 stk á innleggjanda er gjaldið 3800 kr/stk en á það magn sem er umfram 15 stk er gjaldið 4900 kr/stk. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 3300 kr/stk og hins vegar 4400 kr/stk á magn umfram 15 stk. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 4200 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 780 kr/stk.

Vinsamlega athugið að félagið tekur fullorðna hrúta ekki til innleggs. Í boði er að taka þá heim gegn 5500 kr/stk heimtökugjaldi. Ef þeir eru sendir í sláturhús en ekki teknir heim þá reiknast slátur- og urðunargjald 7000 kr/stk.

Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 75 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Slátur fylgir ekki heimteknu kjöti.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.

Bændum stendur til boða að kaupa frosið dilkakjöt með afslætti í sláturtíð en ekki er um að ræða heimtöku á innleggi viðkomandi bónda.

Þjónustuslátrun verður miðvikudaginn 27. nóvember.  Greitt verður 80% af lægsta verði haustsins fyrir innlegg í þjónustuslátrun.