Sauðfé afurðaverð

Búið er að ákveða verðhlutföll haustsins 2018 og sláturáætlun. Litlar breytingar eru gerðar á milli ára.

Sláturáætlun og verðhlutöll 2018

———————————————————————————————–

Verðskrá kindakjöts fyrir árið 2017 – útg. 25. ágúst 2017.

Verðskrá kindakjöts 2017

Í viðhengi hér að neðan eru verðhlutföll sauðfjár ásamt sláturáætlun haustsins 2017:

Sláturáætlun og verðhlutföll 2017

Greiðslutími: Innlegg verður staðgreitt föstudag eftir innleggsviku.

Heimtaka: Í boði er að leggja inn slög og hálsa af heimteknum dilkum til greiðslu á hluta af heimtökukostnaði. Til einföldunar verður annað hvort að leggja alla hálsa og slög af heimteknum dilkum inn í hvert skipti sem lagt er inn eða ekkert. Ef allir hálsar og slög eru innlögð lækkar heimtökugjald um 26 kr/kg og byggir það á áætluðu útflutningsverði afurðanna. Merkja verður á heimtökublað ef bóndi vill leggja slög og háls inn á móti hluta heimtökugjalds.

Gjald í haust fyrir heimtöku og 7 parta sögun er tvískipt. Fyrir magn sem er minna en 200 kg á innleggjanda er gjaldið 206 kr/kg en á það magn sem er umfram 200 kg er gjaldið 276 kr/kg. Ef slög og hálsar eru lögð inn verður þetta gjald annars vegar 180 kr/kg og hins vegar 250 kr/kg á magn umfram 200 kg. Heimtaka á fullorðnu fé kostar 3450 kr/stk. Fínsögun kostar aukalega 40 kr/kg. Afhending á Selfossi, Hvolsvelli og á Fosshálsi er án kostnaðar. Kostnaður af heimsendingum innan félagssvæðis SS er 60 kr/kg. Sent verður með Flytjanda. Slátur fylgir ekki heimteknu kjöti.

Fyrir sama gjald er boðið upp á frystingu á dilkakjöti en þá er ekki hægt að afhenda kjöt frá völdum býlum heldur er selt kjöt af sama gæðaflokki og beðið er um og getur verið frá einhverjum öðrum. Frosið kjöt sem er selt sem heimtaka er afhent eftir innlegg eins og önnur heimtaka.

Virðisaukaskattur bætist við framangreindar fjárhæðir.

Nánari upplýsingar um haustslátrun sauðfjár og önnur afurðamálefni verður að finna í fréttabréfi SS sem verður birt á vef félagsins fljótlega.

Þjónustuslátrun verður miðvikudaginn 29. nóvember.  Greitt verður 85% af lægsta verði haustsins fyrir innlegg í þjónustuslátrun.

 

Eyðublað vegna heimtöku sjá hér