Öll hlutabréf í B-deild stofnsjóðs Sláturfélags Suðurlands svf. hafa verið tekin til rafrænnar skráningar í kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf. í dag 20. apríl 2020. Frá þeim tíma eru hin áþreifanlegu hlutabréf í félaginu ógild.

Að lokinni rafrænni skráningu geta hluthafar nálgast hluti sína sem og arð með því að fela reikningsstofnun sem gert hefur aðildarsamning við Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. umsjón með eignarhlut sínum í félaginu og stofna vörslureikning. Arður verður framvegis einungis greiddur út í gegnum kerfi Nasdaq verðbréfamiðstöðvar hf.

Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.