Fréttatilkynning á pdf. formi með 5 ára yfirliti

Ársreikningur 2014 á pdf. formi

  • Tekjur ársins 10.628 m.kr. en 10.207 m.kr. árið 2013
  • 433 m.kr. hagnaður á árinu á móti 466 m.kr. árið áður
  • EBITDA afkoma var 950 m.kr. en 1.021 m.kr. árið 2013
  • Eiginfjárhlutfall 53% í árslok 2014 en 51% árið áður

Samstæðuársreikningurinn samanstendur af ársreikningi Sláturfélags Suðurlands svf. og dótturfélagi þess, Reykjagarði hf.

Hagnaður samstæðu Sláturfélags Suðurlands á árinu 2014 var 433 m.kr. skv. rekstarreikningi. Árið áður var 466 m.kr. hagnaður. Eigið fé er 3.984 m.kr. og eiginfjárhlutfall samstæðunnar er 53%.

Rekstrartekjur samstæðu Sláturfélags Suðurlands voru 10.628 m.kr. árið 2014, en 10.207 m.kr. árið áður og hækka því um rúm 4%. Aðrar tekjur voru 24 m.kr. en 12 m.kr. árið áður.

Vöru- og umbúðanotkun var 5.735 m.kr. en 5.348 m.kr. árið áður. Launakostnaður var 2.296 m.kr. og hækkaði um tæp 6%, annar rekstrarkostnaður var 1.672 m.kr. og lækkaði lítillega. Afskriftir hækkuðu um tæp 6%. Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda var 638 m.kr., en 726 m.kr. árið áður. Hagnaður fyrir fjármagnsgjöld og afskriftir (EBITDA) var 950 m.kr. en var 1.021 m.kr. árið áður.

Fjármagnsgjöld umfram fjármunatekjur voru 117 m.kr., en voru 176 m.kr. árið áður. Gengistap nam 13 m.kr. samanborið við 6 m.kr. árið áður.

Hlutdeild í afkomu hlutdeildarfélaga var jákvæð um 14 m.kr. en árið áður um 23 m.kr. Reiknaður gjaldfærður tekjuskattur er 101 m.kr. en 106 m.kr. árið áður. Hagnaður af rekstri ársins var 433 m.kr. en 466 m.kr. árið áður.

Veltufé frá rekstri án vaxta og skatta var 948 m.kr. árið 2014 samanborið við 1.006 m.kr. árið 2013. Heildareignir Sláturfélagsins 31. desember 2014 voru 7.455 m.kr. og eiginfjárhlutfall 53%, en 51% árið áður. Veltufjárhlutfall var 2,5 árið 2014, en 2,7 árið áður.

Fjárfest var á árinu fyrir 491 m.kr. í varanlegum rekstrarfjármunum en 681 m.kr. árið áður. Á árinu var m.a. byggt 1.500 fermetra vöruhús í Þorlákshöfn undir áburð og lokið var við viðbyggingu á starfstöð félagsins á Selfossi auk fjárfestinga í vélbúnaði. Seldar voru eignir fyrir 5 m.kr.

Samkvæmt samþykkt aðalfundar félagsins í mars 2014 var í aprílmánuði greiddur 13,7% arður af B-deild stofnsjóðs alls 25 m.kr. og reiknaðir 6% vextir á A-deild stofnsjóðs alls 18 m.kr.

Stjórnin staðfesti endurskoðaðan ársreikning félagsins á stjórnarfundi í dag.

Sláturfélagið er skráð á First North hjá NASDAQ OMX. Viðurkenndir ráðgjafar félagsins (e. Certified Advisors) eru Ágúst H. Ólafsson og Árni Jón Árnason hjá Deloitte – first-north@deloitte.is. Sláturfélagið birtir upplýsingar um afkomu á sex mánaða fresti. Ráðgert er að birta afkomu fyrri árshelmings ársins 2015 þann 25. ágúst 2015.

Aðalfundur
Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands verður haldinn föstudaginn 20. mars n.k. Stjórn félagsins mun þar leggja til að greiddur verði 11% arður af B-deild stofnsjóðs, þar af verðbótarþáttur 1%, alls 19,8 m.kr. eða 0,11 kr. á hvern útgefin hlut og reiknaðir 5% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls 15,8 m.kr.

Staða og horfur
Afkoma Sláturfélagsins hefur verið stöðug og góð undanfarin ár. Fjárhagsstaða félagsins er einnig mjög sterk með 53% eiginfjárhlutfall og veltufjárhlutfall 2,5. Árleg greiðslubyrði lána er lág miðað við greiðslugetu félagsins og skuldahlutfall lágt.

Áhrif af vaxandi innflutningi á kjöti hafði neikvæð áhrif á rekstur afurðahluta félagsins á árinu 2014. Gert er ráð fyrir að svo verði áfram á árinu 2015.

Staða lykilvörumerkja SS í kjötiðnaði er sterk og ímynd félagsins á markaði góð. Samt sem áður er reiknað með að erfiðar markaðsaðstæður á kjötmarkaði hafi neikvæð áhrif á afkomu kjötiðnaðar á árinu.

Matvöruhluti innflutningsdeildar og búvöruhluti innflutningsdeildar er vaxandi í starfsemi félagins. Sala á áburði, kjarnfóðri og öðrum rekstrarvörum bænda gengur vel og góð tækifæri til áframhaldandi vaxtar.

Fjárhagsdagatal
Aðalfundur 201520. mars 2015
Janúar - júní 2015 uppgjör25. ágúst 2015
Júlí - desember 2015 uppgjör18. febrúar 2016
Aðalfundur 201618. mars 2016

Frekari upplýsingar veitir :
Steinþór Skúlason, forstjóri í síma 575 6000 – steinthor@ss.is
Hjalti H. Hjaltason, fjármálastjóri í síma 575 6000 – hjalti@ss.is