Auglýsing aðalfundar SS

Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund á pdf formi

Aðalfundur Sláturfélags Suðurlands svf. verður haldinn föstudaginn 21. mars 2014 á Goðalandi  Fljótshlíð og hefst kl. 15:00. 

            Dagskrá:
 
                1.          Setning aðalfundar, kosning starfsmanna fundarins og könnun á mætingu fulltrúa.           
2.             Skýrsla stjórnar félagsins.
3.             Starfsemi félagsins á liðnu ári.
4.             Ársreikningur félagsins fyrir liðið starfsár skýrður.
5.             Skýrsla skoðunarmanna.
6.             Tillaga stjórnar  um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
7.             Umræður um skýrslu stjórnar, skýrslu um starfsemi félagsins, ársreikning og tillögu um vexti og arð af stofnsjóði.
8.             Afgreiðsla ársreiknings og tillagna um vexti og arð af stofnsjóði.
9.             Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
10.          Kosin stjórn félagsins.
11.          Kosning endurskoðenda og skoðunarmanna.
12.          Ákvörðun um þóknun stjórnar, skoðunarmanna og greiðslur til fulltrúa.
13.          Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, löglega upp borin.

Tillögur frá félagsaðilum sem bera á fram á aðalfundi þurfa að vera komnar skriflega í hendur stjórnarinnar eigi síðar en 14 dögum fyrir aðalfund.
  
Tillögur:
 
Liður 6 í dagskrá: Tillaga stjórnar um vexti af stofnsjóði og greiðslu arðs.
 
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund að greiddur verði 13,7% arður af B-deild stofnsjóðs þar af er verðbótaþáttur 3,7% skv. 1. mgr. 14. gr. samþykkta félagsins, alls kr. 24.670.184,- eða 0,14 kr. á hvern útgefin hlut. Jafnframt að reiknaðir verði 6% vextir á höfuðstól inneigna í A-deild stofnsjóðs, alls kr. 18.036.426,- Arðleysisdagur er 24. mars og arðréttindadagur er 26. mars. Greiðsludagur arðs er 15. apríl n.k.
 
Liður 9 í dagskrá: Tillögur stjórnar um breytingar á samþykktum félagsins.
 
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf. leggur til við aðalfund eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:
 
Tillaga að nýrri málsgrein neðst í 14. gr. samþykkta SS:
 
Stjórn félagsins er heimilt að ákveða úthlutun hluta tekjuafgangs sem viðbót á afurðaverð til félagsmanna enda standi nægar eftirstöðvar eftir að lokinni ráðstöfun tekjuafgangs og uppfyllt ákvæði samkvæmt samþykktum þessum og ákvörðunum aðalfundar um arðgreiðslur til félagsmanna í A-deild og eigenda hluta í B-deild.
 
Tillaga að nýrri 27. gr. samþykkta SS:
 
Stjórn félagsins skal skipuð fimm aðalmönnum og fimm varamönnum. Skulu þeir kosnir á aðalfundi úr hópi félagsmanna til eins árs í senn. Í aðalstjórn skal hlutfall hvors kyns fyrir sig ekki vera lægra en 40%.
 
Stjórn skal auglýsa með opinberum hætti eftir framboðum til stjórnar og varastjórnar með lok framboðsfrests þremur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjör fer fram. Stjórn skal tilkynna aðalfundarfulltrúum með auglýsingu eða dreifibréfi (rafpósti) um hverjir eru frambjóðendur til stjórnar og varastjórnar ekki síðar en tveimur vikum fyrir félagsfund þar sem stjórnarkjörið fer fram. Á félagsfundi þar sem stjórnarkjör er á dagskrá, er ávallt heimilt að tilnefna fólk til stjórnarstarfa sem ekki er á auglýstum framboðslista allt þar til sjálf kosningin fer fram.
           
Allir aðalstjórnarmenn skulu kosnir á sama tíma og varastjórnarmenn með sama hætti eftir að kjöri aðalstjórnar er lokið. Hver fulltrúi á félagsfundi þar sem stjórnarkjör fer fram getur greitt einum til fimm frambjóðendum til stjórnar atkvæði sitt. Þeir stjórnarmenn sem flest atkvæði hljóta skulu réttkjörnir til stjórnarstarfa næsta kjörtímabil með þeirri undantekningu þó, að skili kosningin ekki réttum hlutföllum hvors kyns fyrir sig í aðalstjórn til samræmis við ákvæði 1. mgr., þá skulu atkvæðamestu frambjóðendur til aðalstjórnar af gagnstæðu kyni sem hallar á við stjórnarkjörið, taka sæti í stjórn, einn eða tveir, eins og nauðsynlegt er til að lögmætu hlutfalli milli kynjanna verði náð, og þar með ryðja á brott þeim frambjóðendum til aðalstjórnar af gagnstæðu kyni sem þó hafa hlotið fleiri atkvæði við stjórnarkjörið. 
 
Ef aðalmaður deyr, gengur úr félaginu eða víkur úr stjórninni á löglegan hátt, áður en kjörtíminn er liðinn, tekur sá varamaður sæti til fulls í hans stað sem flest atkvæði fékk í kjöri varastjórnar. Enginn félagsmaður getur skorast undan kosningu í stjórn félagsins, nema um jafnmörg ár og hann hefur næst áður verið í stjórninni og með samþykki hans má endurkjósa hann í stjórn.
 
Félagsstjórnin velur árlega formann og varaformann úr sínum flokki.
 
Ákvæði til bráðabirgða:
 
Ef tillaga þessi verður samþykkt, þá felur hún það í sér að bundinn er endir á kjörtímabil allra stjórnarmanna félagsins, bæði aðal- og varamanna, óháð hversu langt er eftir af kjörtímabili þeirra samkvæmt eldri ákvæðum samþykktanna. Kosin verður ný stjórn í kjölfar samþykktar tillögunnar, allir aðal- og varamenn, til eins árs.
 
Reykjavík, 28. febrúar 2014.
 
Stjórn Sláturfélags Suðurlands svf.