Tímasetning deildarfunda á árinu 2011.
 

 Dags  Deild  Staður
     
15/2 kl. 12:00 Hvalfjarðardeild, Borgarfjarðar- og Mýrardeild og Snæfells- og Hnappadalsdeild Hyrnan
 16/2 Hvammsdeild, Dyrhóladeild, A-Eyjafjalladeild, V-Eyjafjalladeild, A-Landeyjadeild, V-Landeyjadeild, Fljótshlíðar- og Hvolhreppsdeild Heimaland
 17/2 kl. 12:00 Daladeild     Strax Búðardal
 22/2  Kjósardeild Ásgarðsskóli
 23/2 Skeiðadeild, Gnúpverjadeild og Hrunamannadeild, Grímsnesdeild Flúðir
 24/2 Öræfadeild, Hörgslandsdeild, Kirkjubæjardeild, Skaftártungudeild og Álftavers- og Meðallandsdeild           Klaustur
 1/3 Gaulverjabæjardeild, Árborgardeild, Hraungerðisdeild, Villingaholtsdeild, Grímsnesdeild, Þingvalla- og Grafningsdeild og Ölfusdeild SS Selfossi
 2/3 Rangárvalladeild, Holta- og Landmannadeild, Ása- og Djúpárdeild Laugaland
 3/3 kl. 14:00 Biskupstungnadeild og Laugardalsdeild Reykholt

Fundirnir eru á þriðjudögum, miðvikudögum og fimmtudögum. Allir fundirnir hefjast kl. 21:00 nema annað sé tekið fram.