Yfirlit yfir deildarfundardaga á árinu 2007.

 Dags  Deild  Staður
     
 20/2  Kjósardeild  Félagsgarður
 21/2  Skeiðadeild, Gnúpverjadeild og Hrunamannadeild  Árnes
 22/2  Rangárvalladeild, Holta- og Landmannadeild, Ása- og Djúpárdeild  Laugaland
 23/2  Gaulverjabæjardeild, Árborgardeild, Hraungerðisdeild, Villingaholtsdeild, Grímsnesdeild, Þingvalla- og Grafningsdeild og Ölfusdeild  SS Selfossi
 28/2  Öræfadeild, Hörgslandsdeild, Kirkjubæjardeild, Skaftártungudeild og Álftavers- og Meðallandsdeild  Klaustur
 6/3  Biskupstungnadeild og Laugardalsdeild  Reykholt
 8/3  Hvammsdeild, Dyrhóladeild, A-Eyjafjalladeild, V-Eyjafjalladeild, A-Landeyjadeild, V-Landeyjadeild, Fljótshlíðar- og Hvolhreppsdeild  Heimaland
 13/3  Hvalfjarðardeild, Borgarfjarðar- og Mýrardeild og Snæfells- og Hnappadalsdeild  Hótel Borgarnes
 14/3  Daladeild  Árblik